Reserveringsvoorwaarden

Algemeen

Het is verstandig deze voorwaarden aandachtig te lezen. Zowel u als Kuypers Verhuur vinden hierin onze rechten en plichten. Middels uw reservering bij Kuypers Verhuur, maar ook door onder aan deze voorwaarden door te klikken naar het reserveringsformulier, bevestigt u met de hieronder afgedrukte voorwaarden akkoord te gaan en maken deze deel uit van de overeenkomst.

Reserveren

U kunt via internet online reserveren. Van deze reservering ontvangt u van Kuypers Verhuur een bevestiging, indien uw reservering wordt geaccepteerd. Zo nodig wordt door Kuypers Verhuur contact met u opgenomen over de door u gewenste periode. In juli en augustus kan een minimale verhuurperiode van 2 weken gelden, ook wanneer dit niet uitdrukkelijk is vermeld.

Tarieven

De huurprijzen van onze vakantiewoningen vindt u op onze website. Ingeval van kennelijke vergissingen in de aanduiding van de huurprijs, zijn wij niet gehouden deze gestand te doen. Wij behouden ons het recht voor deze prijzen op elk gewenst moment te wijzigen, uiteraard met behoud van de oude prijs voor reeds gedane reserveringen.
De kosten voor de schoonmaak en opties worden per 1 januari van elk jaar door ons gewijzigd. Deze prijzen zijn dan bindend voor de in dat jaar lopende reserveringen.
Alle huizen worden exclusief verhuurd via Kuypers Verhuur. De prijzen die op de site van Kuypers Verhuur staan vermeldt gelden.

Aankomst en vertrek

De verhuur van de vakantiehuizen van Kuypers Verhuur loopt van zaterdag tot zaterdag, tenzij in de woningbeschrijving anders vermeld staat. De woning wordt uitsluitend aan u beschikbaar gesteld voor de overeengekomen periode.
U kunt uw vakantiewoning op de eerste verblijfsdag tussen 16.00 en 19.00 uur betrekken. De sleutel van uw vakantievilla ontvangt u op ons kantoor te Beaufort. Deze dient u na uw vakantie weer bij ons kantoor in te leveren. Ingeval er een sleutelkluisje bij het huis aanwezig is kunt u ook voor de service kiezen om de sleutel bij de villa te laten neerleggen tegen meerkosten. Dit kunt u op uw persoonlijke klantenpagina aangeven. U ontvangt dan op de dag van aankomst een sms-bericht met vermelding van de locatie en code van het sleutelkluisje. De sleutel kunt u na uw vakantie weer in het kluisje achterlaten.
Op de dag van vertrek verlaat u de woning normaal gesproken voor 09.00 uur. U kunt ervoor kiezen om vroeger aan te komen (early check in, aankomst vanaf 13.00 uur in plaats van 16.00 uur) of later te vertrekken (late check out, vertrek 12.00 uur in plaats van 9.00 uur). Deze services kunt u op uw klantenpagina aanvinken (tegen meerkosten). Indien deze niet mogelijk blijken te zijn, ontvangt u in de week voor uw aankomstdatum bericht hierover.
Als u denkt later aan te komen dan 18.00 uur, maakt u dan een goede afspraak met Kuypers Verhuur in verband met overhandiging van de sleutel. 

Faciliteiten en overlast

Niet alle door ons eventueel aangegeven externe faciliteiten, zoals restaurants, winkels en sportaccommodatie, zijn dag in dag uit, het hele jaar door geopend. Gebruik van alle faciliteiten op eigen risico. Kuypers Verhuur is niet aansprakelijk voor voorzieningen die om welke reden dan ook tijdens uw vakantie niet toegankelijk waren. Indien zich in de omgeving van de vakantiewoning onverhoopt bouwactiviteiten of wegopbrekingen zouden voordoen, aanvaardt Kuypers Verhuur voor de daarvoor wellicht veroorzaakte overlast geen aansprakelijkheid.

Ook indien door storingen in de aanvoer of extreme weersomstandigheden bepaalde voorzieningen buiten gebruik raken (zoals stroomuitval) of niet gebruikt kunnen worden (zoals het zwembad), kan Kuypers Verhuur hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

De meeste zwembaden bij onze vakantievilla's worden vanaf medio april opgestart voor gebruik.

Huisdieren

Als huisdieren in een vakantiehuis zijn toegestaan, geldt als regel dat niet meer dan één huisdier welkom is. Alleen in overleg met en na toestemming van Kuypers Verhuur zijn meerdere huisdieren welkom. Voor het meenemen van een huisdier is een toeslag van € 25,00 per huisdier van toepassing. Houdt u er rekening mee dat voor honden en katten een gezondheidsverklaring en een inentingsbewijs tegen hondsdolheid moeten kunnen worden overlegd in Frankrijk. In Frankrijk worden niet alle rassen toegelaten of onder bepaalde voorwaarden. Voor informatie www.dogsincluded.nl (invoerregels). Bij huisdieren is de eindschoonmaak door Kuypers Verhuur verplicht. Er wordt een opslag berekend voor de schoonmaakkosten van € 25,00.

Reserveringskosten

Voor een reservering wordt u € 33,00 aan administratiekosten in rekening gebracht.
Wij verwerken alle reserveringen per mail. Indien u uw reserveringsstukken en reisbescheiden per post wenst te ontvangen, brengen wij u hiervoor € 5,00 verzendkosten in rekening.

Reserveringsopdracht en betaling

Iedere reserveringsopdracht wordt door Kuypers Verhuur bevestigd middels een reserveringsbevestiging. Binnen enkele dagen nadat u de online reservering hebt gedaan ontvangt u een bevestigingsmail met twee facturen.

Na ontvangst van deze bevestiging voldoet u 30% van de huursom alsmede de administratiekosten, toeslag meenemen huisdier, premie voor verzekering Schade Logies en de premie voor de eventuele annuleringsverzekering. Het restant van de huursom dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. Uiterlijk twee weken voor uw aankomstdatum ontvangt u een derde factuur voor de kosten van de eindschoonmaak/controle, de eventueel door u gereserveerde opties en de waarborgsom. Deze dient u direct te voldoen. Indien wij uw betaling niet tijdig hebben ontvangen, kunnen wij de door u gereserveerde opties niet garanderen.

Bij reservering op korte termijn, d.w.z. acht weken voor aanvang van de huurperiode, dient u de volledige huursom, administratiekosten, toeslag meenemen huisdier en de verzekeringspremies ineens te betalen. Dit dient direct door u te worden voldaan. 

Bij reservering van twee weken of korter voor aanvrang van de huurperiode, dient u de volledige huursom, administratiekosten, toeslag meenemen huisdier, verzekeringspremies, de kosten van de eindschoonmaak/controle, de eventueel door u gereserveerde opties en de waarborgsom per direct te betalen.

Iedere betaling dient netto te geschieden op de door Kuypers Verhuur aan u kenbaar gemaakte bankrekening. Eventuele kosten van storting of overboeking komen voor uw rekening.

Wij wijzen u erop dat, indien u niet de aanbetaling verricht binnen de op de bevestiging/factuur vermelde termijn en/of niet binnen de geldende termijn het restant voldoet, wij ons het recht voorbehouden uw reservering als door u geannuleerd te beschouwen, in welk geval de annuleringsvoorwaarden onverminderd van toepassing zijn.

Wijzigingen door de huurder

Indien u in uw reeds gedane reservering een wijziging wenst aan te brengen, van welke aard dan ook, dan geeft u dit direct aan Kuypers Verhuur door. Deze wijziging wordt door Kuypers Verhuur schriftelijk bevestigd, indien deze hiermee akkoord kan gaan. De hieraan verbonden kosten bedragen € 25,00. Wijzigingen in huurperiode en wisseling van vakantiewoning zijn overboekingen.

Overboekingen door de huurder

Wenst u over te boeken naar een andere vakantiewoning of wenst u de huurperiode te wijzigen, dan is dit mogelijk (mits deze nog beschikbaar is en met inachtneming van eventueel hiervoor geldende afwijkende boekingsvoorwaarden) tot 1 februari van het jaar waarin de aanvang van de huurperiode van de eerder gereserveerde vakantiewoning valt; de hieraan verbonden kosten bedragen € 150,00. Indien u later dan deze voornoemde termijn wenst over te boeken, dan wordt dit als annulering beschouwd en zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Bijkomende kosten

De bijkomende kosten die u dient te voldoen en die worden verrekend met de waarborgsom, staan bij de bijzonderheden in de woningbeschrijving vermeld. Ook wanneer zulks niet vermeld staat, vallen hieronder de kosten van gas, water, toeristenbelasting, elektra, telefoongebruik (indien van toepassing) en eventuele breuk. U dient er rekening mee te houden dat de prijs van deze voorzieningen ter plekke kan afwijken van de prijs in Nederland.

De toeristenbelasting wordt u in rekening gebracht volgens door ons vastgestelde regels, welke gelijkelijk gelden voor alle via ons gedane reserveringen. Zowel het bedrag als de wijze van berekenen kan daardoor afwijken van de ter plekke werkelijk verschuldigde toeristenbelasting. De op grond van de reservering gefactureerde toeristenbelasting wordt niet verlaagd of terugbetaald, indien u later zou aankomen of eerder zou vertrekken dan u is toegestaan, noch indien personen waarvoor is gereserveerd uiteindelijk geen of minder gebruik zouden maken van het gehuurde. Indien u de woning gebruikt met meer/andere personen dan waarop de toeristenbelasting is berekend, zijn wij gerechtigd het te weinig betaalde aanvullend te factureren.

Voor de kosten van de schoonmaak/controle, de eventueel door u gereserveerde opties en waarborgsom ontvangt u voor uw aankomstdatum een extra factuur.

De elektra, toeristenbelasting, ter plaatse gereserveerde opties, telefoongebruik (indien van toepassing) en eventuele schade door breuk, verlies of beschadigingen worden achteraf met de waarborgsom verrekend.

Indien overeengekomen is dat elektraverbruik in de huursom is inbegrepen, zijn wij bij buitenproportioneel verbruik gerechtigd dit extra verbruik aanvullend door te berekenen aan huurder.

Verzekering schade logiesverblijven

Het afsluiten van deze verzekering is bij Kuypers Verhuur verplicht. Uw aansprakelijkheidsverzekering dekt geen schades die toegebracht worden aan eigendommen van anderen, wanneer u deze gebruikt of leent, al dan niet tegen betaling.
Indien u een reisverzekering heeft, keert deze meestal een veel lager bedrag uit (+ € 250,00, afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij).
De premie bedraagt 1,5% van de reissom (+ poliskosten en assurantiebelasting).
Uitkering wordt verleend als verzekerde voor de schade aansprakelijk is en deze hoger is dan € 25,00. De maximale uitkering bedraagt € 2.500,00 per huurovereenkomst.
Indien de reis wordt geannuleerd is premieteruggave volledig mogelijk.

Internet

Indien in uw vakantiewoning een internetaansluiting wordt aangeboden, gaan wij ervan uit dat u zelf de kennis heeft om deze verbinding tot stand te kunnen brengen. Eventueel aan de hand van een beschrijving die de eigenaar ter beschikking heeft gesteld, waardoor huurder zonder tussenkomst van Kuypers Verhuur de verbinding tot stand weet te brengen. Kuypers Verhuur is niet verantwoordelijk voor de functionaliteit en instabiliteit van het internet. Neem altijd een kabel mee!

Eindschoonmaak en controle

U dient zelf de dagelijkse schoonmaak van uw vakantiehuis te verzorgen. De eindschoonmaak is verplicht en wordt verzorgd door Kuypers Verhuur (tenzij nadrukkelijk vooraf anders wordt afgesproken). De kosten staan per huis vermeld in het prijzenoverzicht. Indien u toch wordt toegestaan de eindschoonmaak zelf uit te voeren, verzoeken wij u dringend dit een vooraf te melden en deze goed uit te voeren volgens de door ons aangeleverde schoonmaaklijst, die u bij aankomst ontvangt. U dient te wachten tot een medewerker de schoonmaak heeft gecontroleerd. Voor de controle brengen wij u € 30,00 in rekening. Indien Kuypers Verhuur de mening is toegedaan dat de schoonmaak niet conform onze normen verricht is, zijn wij genoodzaakt u € 25,00 per uur in rekening te brengen voor de alsnog benodigde schoonmaak. Daarnaast wordt voor de volgende werkzaamheden een toeslag berekend van € 15,00 per werkzaamheid: barbecue schoonmaken, terras aanvegen, open haard schoonmaken, afval wegbrengen, lege flessen wegbrengen. 
Indien de vakantiewoning is gebruikt met een huisdier, is de eindschoonmaak door Kuypers Verhuur verplicht en wordt een opslag berekend voor de schoonmaakkosten van € 25,00.
 

Waarborgsom

Voor zover niet een hogere of lagere waarborgsom is aangegeven, dient een waarborgsom te worden betaald van  € 300,00. Deze waarborgsom wordt aan u, onder verrekening van de bijkomende kosten zoals gas, water, elektra, toeristenbelasting, ter plaatse bestelde services, telefoongebruik (indien van toepassing), eventuele schade door breuk, verlies of beschadiging, binnen 4 weken na het einde van de huurtermijn op uw bank- of girorekening teruggestort.

Inventaris

De inventaris van alle woningen wordt éénmaal per jaar door Kuypers Verhuur gecontroleerd en bij aanvang/einde van een verhuurperiode globaal nagekeken. In al onze woningen zijn de volgende voorzieningen tenminste aanwezig: een complete keukeninrichting inclusief koelkast, gasfornuis of elektrische kookplaten. U heeft een eigen entree, normaal sanitair, warm en koud stromend water, voldoende verwarming, elektra en voldoende dekens of dekbedden. Voor de vraag of specifieke extra’s als bijvoorbeeld een koffiezetapparaat, afwas- of wasmachine aanwezig zijn, verwijzen we u naar de beschrijving op de website van de vakantiewoning. Kuypers Verhuur is niet aansprakelijk voor wijzigingen in de inventaris waarvan Kuypers Verhuur niet op de hoogte is gebracht.

Indien er iets ontbreekt, defect is of bij aanvang van de huurperiode reeds beschadigd is, meldt u dit dan meteen bij Kuypers Verhuur, de door deze aangewezen beheerder of het sleuteladres. Ook indien er tijdens uw verblijf iets breekt, beschadigt, verloren gaat of defect raakt, wordt u dringend verzocht dit onmiddellijk te melden.

Extra faciliteiten

Bedlinnen, handdoeken, keukendoeken etc. zijn niet standaard aanwezig. Wij bieden u daartoe extra faciliteiten: zie onze website bij de huisinformatie! 
Kuypers Verhuur is niet aansprakelijk indien u ervoor kiest zelf bedlinnen mee te nemen en de informatie over de afmetingen van de bedden afwijkt van de werkelijke situatie ter plaatse.  

Indien u tijdens uw vakantie gebruik wenst te maken van één of meerdere lokale services, kunt u deze eenvoudig in uw eigen taal telefonisch bestellen op ons servicenummer +33 582 880 100. Er geldt dan een opslag van € 2,50 per persoon op de reguliere prijs. Voor de comfort pakketten geldt een opslag van € 5,00 per persoon.

Tevens kunt u kiezen voor:
Tussentijdse schoonmaak (op woensdag of donderdag) € 25,00 per uur (min. 2 uur)
Extra zwembadonderhoud € 40,00 per keer
Extra jacuzzi onderhoud € 36,30 per keer
Een verrijdbare Airco unit (indien voorradig) € 50,00 per week

Maximaal aantal personen

Het bij de beschrijving van de vakantiewoning genoemde aantal personen is het maximaal toegestane aantal. Bij de reservering of nadien op de door Kuypers Verhuur aan te geven wijze, moeten alle namen van de personen die van de vakantiewoning gebruik zullen maken worden vermeld. Bewoning met meer of andere personen is niet geoorloofd zonder schriftelijke toestemming van Kuypers Verhuur, ook al zijn er meer bedden beschikbaar. Als u tijdens uw vakantie vrienden wilt uitnodigen, overleg dit dan met Kuypers Verhuur of de door deze aangegeven beheerder. Het is niet toegestaan om op het terrein van het gehuurde te kamperen en/of een caravan of camper neer te zetten en te (laten) gebruiken tijdens het verblijf, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is verleend.
Indien de woning met toestemming van Kuypers Verhuur wordt gebruikt door meer personen dan maximaal is toegestaan, wordt een aanvullend bedrag aan huur en kostenopslag in rekening gebracht. Indien met toestemming een extra persoon meereist, wordt daarbij een opslag aan huurprijs en kostenopslag berekend gelijk aan de huurprijs (vermeerderd met kostenopslag) gedeeld door het voor die woning aangegeven maximaal toegestane aantal personen. Indien geen voorafgaande toestemming is verkregen, wordt dit bedrag verdubbeld.
In geval van andere afwijkingen van hetgeen bij de reservering is aangegeven, wordt een opslag aan huur en/of kosten berekend (vermeerderd met administratiekosten), indien dit bij juiste opgave op grond van de door ons gehanteerde tarieven zou hebben geleid tot een andere huurprijs en/of kostenopslag. Zowel in geval van meer personen als in geval van afwijkingen in de opgegeven leeftijden, wordt de toeristenbelasting dienovereenkomstig aanvullend in rekening gebracht.

Annulering door huurder

Uw reservering is definitief zodra deze door u via onze website of door ons in opdracht van u is vastgelegd.

Annuleringen dienen telefonisch aan Kuypers Verhuur te worden opgegeven en gelijktijdig per aangetekend schrijven te worden bevestigd. Direct na ontvangst van de schriftelijke annulering zendt Kuypers Verhuur een annuleringsbevestiging en een factuur.

Bij annulering bent u het totaal gefactureerde bedrag, inclusief administratiekosten en verzekeringspremies, onder aftrek van eventuele premie reisverzekering, verschuldigd.

Reeds betaalde gelden zullen worden verrekend en terstond worden voldaan conform de annuleringsbepalingen en de annuleringsnota.

Annuleringen die voor de annuleringsverzekering in aanmerking komen, worden behandeld conform de verzekeringsvoorwaarden van de annuleringsverzekeraar. Natuurrampen, buitengewone weersomstandigheden, blokkades en andere verkeersproblemen, terrorisme en/of andere niet in de annuleringsvoorwaarden van de verzekeraar genoemde (onder de dekking vallende) gevallen van verhindering en overmacht, waardoor een huurder de vakantiewoning niet kan betrekken, vormen geen grond voor annulering, opschorting van betaling, betalingskorting en/of ontbinding van de huurovereenkomst.

Annulering door Kuypers Verhuur

Indien enige omstandigheid Kuypers Verhuur noopt tot annulering van de reeds gehuurde vakantiewoning, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en, indien mogelijk, onder aanbieding van een alternatief. Bij niet aanvaarden van dit alternatief, of bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief, zal Kuypers Verhuur onmiddellijk het reeds door huurder betaalde bedrag terugstorten. Huurder heeft geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

Bij annulering door Kuypers Verhuur vanaf 8 dagen voor aanvang van de huurperiode heeft de huurder bovendien recht op een schadevergoeding van € 115,00 per gereserveerde vakantiewoning, indien geen alternatief kan worden aangeboden, c.q. de huurder dit alternatief niet aanvaardt.

Uitgesloten van deze schadevergoeding zijn korte termijn reserveringen, d.w.z. reserveringen die hebben plaatsgevonden korter dan 8 weken voor aanvang van de huurperiode.

Annuleringsverzekering

Deelname aan de annuleringsverzekering is vanzelfsprekend, óók indien u op korte termijn reserveert. Hiervoor betaalt u 7% van de huursom (+ poliskosten en assurantiebelasting), te voldoen bij de eerste betaling. Na ontvangst van de eerste betaling ontvangt u van Kuypers Verhuur de voorwaarden en de verzekeringspolis. Hierdoor bent u vanaf het moment van reserveren niet langer aansprakelijk voor de huursom, indien bepaalde gebeurtenissen zoals omschreven in de polisvoorwaarden van de annuleringsverzekeraar u tot annuleren noodzaken. Kuypers Verhuur gaat er vanuit dat u over een reisverzekering beschikt. U kunt deze ook altijd via ons afsluiten. Zie ook onze website met verschillende opties van verzekeringen.

Aansprakelijkheid van de huurder

Tijdens uw verblijf in de vakantiewoning bent u als huurder volledig aansprakelijk voor de gehuurde vakantiewoning, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren en zal schade, veroorzaakt door uw toedoen en/of door uw medereizenden, geheel door u vergoed dienen te worden aan Kuypers Verhuur. U verkrijgt de vakantiewoning in goede staat en dient deze in goede staat te houden. Indien u bij of direct na het betrekken van de vakantiewoning gebreken of schade daaraan zou ontdekken, waardoor de vakantiewoning niet ‘in goede staat’ kan worden beschouwd, dient u dit onverwijld aan Kuypers Verhuur of diens beheerder te melden, bij gebreke waarvan de vakantiewoning geacht wordt in goede staat aan u ter beschikking te zijn gesteld.
Ook voor alle bijkomende kosten, zoals elektra, gasverbruik, waterverbruik, telefoonkosten etc. bent u als huurder volledig aansprakelijk, tenzij nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat deze kosten niet afzonderlijk behoeven te worden betaald. Kuypers Verhuur is bij voorbaat gerechtigd de huurder altijd en alsnog aansprakelijk te stellen indien de veroorzaakte schade niet, of niet naar behoren, is vergoed c.q. de bijkomende kosten niet (geheel) door huurder zijn voldaan.
 
Alle hieraan verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten komen geheel voor rekening van de in de reserveringsbevestiging genoemde huurder, onverlet de aansprakelijkheid van eventuele andere personen die rechtens als contractpartij of aansprakelijke persoon jegens Kuypers Verhuur of derden kunnen worden beschouwd. Bij de vakantiewoning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen derhalve strikt te worden nagekomen.

Aansprakelijkheid van Kuypers Verhuur

Kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving of prijzen van de door Kuypers Verhuur aangeboden accommodaties binden Kuypers Verhuur niet.

Kuypers Verhuur kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan of door huurders en/of medereizenden van door Kuypers Verhuur gecontracteerde vakantiewoningen, ook niet wanneer deze zijn veroorzaakt door onjuist gebruik van of gebreken aan de vakantiewoning.

Van het zwembad, jacuzzi en speeltoestellen wordt door huurder en de medereizenden gebruik gemaakt voor eigen risico. Kinderen en/of volwassenen zonder zwemdiploma mogen alleen met zwemvest en eventueel onder toezicht van derden met zwemdiploma van het zwembad gebruik maken en/of in de directe omgeving daarvan verkeren. Kuypers Verhuur en de eigenaar van de vakantiewoning kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen in en om de vakantiewoning, het zwembad, de jacuzzi en de speeltoestellen.

Defecten aan apparatuur of installaties. Aan het begin van elk verhuurseizoen worden alle apparaten en installaties gecontroleerd op de juiste werking door de eigenaar van de woning. De mogelijkheid bestaat dat tijdens de verhuur apparaten en of installaties defect gaan. Kuypers Verhuur zal alle mogelijke inspanningen verrichten om het euvel te verhelpen, maar is niet verantwoordelijk voor de juiste werking. Indien een apparaat of installatie defect raakt en niet verholpen kan worden zal Kuypers Verhuur een bedrag van maximaal € 25,00 per week aan compensatie bieden.

Klachten

Ondanks al onze bemoeienissen en zorgen is het toch mogelijk dat u een gerechtvaardige klacht meent te hebben. Deze klacht moet, voor zover mogelijk, onmiddellijk ter plaatse worden ingediend, op de door Kuypers Verhuur aan te geven wijze aan de door Kuypers Verhuur aan te wijzen persoon. Deze persoon zal alsdan de klacht in behandeling nemen en deze zo goed mogelijk trachten te verhelpen. Als directe indiening niet mogelijk is of als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen 2 weken na beëindiging van de huurperiode, schriftelijk en gemotiveerd, bij Kuypers Verhuur worden ingediend. Later ingediende klachten worden niet geaccepteerd en doen een vermeend vorderingsrecht vervallen.

In ernstige gevallen dient u direct, vanuit uw vakantiebestemming, contact met Kuypers Verhuur op te nemen, via de aan u kenbaar gemaakte telefoon- en faxnummers en/of e-mailadressen van Kuypers Verhuur. Veelal is een redelijke, aanvaardbare oplossing mogelijk en behoudt u uw vakantieplezier.

Het zelfstandig betrekken van een andere vakantiewoning dan door Kuypers Verhuur aangeboden, c.q. het zonder overleg met Kuypers Verhuur verlaten van de gehuurde vakantiewoning, doet alle rechten op compensatie of vergoeding teniet.

Kuypers Verhuur is, in welk geval dan ook, maximaal aansprakelijk tot het bedrag van de huursom.

Aard van de overeenkomst

De reservering betreft het voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, voor de overeengekomen periode ter beschikking stellen van een vakantiewoning. Het betreft hier een overeenkomst die naar haar aard van korte duur is.

Geschillen

Op de reservering/huur is Nederlands recht van toepassing en de bevoegde rechter te Utrecht is in eerste aanleg als enige bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen, voor zover niet op grond van dwingend recht een andere rechter bevoegd is en/of partijen in geval van een geschil niet een andere instantie (geschillencommissie of rechter) zouden aanwijzen.

Begrippen

Kindvriendelijk: Voldoende speelgoed en/of speeltoestellen, voor kleine kinderen
Kindveilig: kleine kinderen lopen geen direct gevaar bij het zwembad of rondom het huis.
Privacy: De mate waarin omliggende huizen geen zicht hebben op de tuin en/of zwembad.
Omheind terrein: Omsluiting van het terrein, d.m.v. natuurlijke begroeiing, stenen muren of hekwerken.

Kuypers Verhuur is niet aansprakelijk voor type-en drukfouten.

Zoek op huisnummer
Zoek op huisnaam
BLOG
Auto Europe Autohuur

Autohuur voor de voordeligste prijs!